m

Vulnerability
2017
110×220 cm
printing on polymer, video
interactive object
photo: Andrii Lobov

The artist displays her personal vulnerability by offering completely nude self-portrait with no retouch. Of particular importance for the author is the question of vulnerability of female body nowadays. Despite considerable achievements of the XXI century, we should be honest to admit that woman still does not owe her body: depending on her origin, it belongs to father, husband, family, Sharia Law, advertisement, corporations, brands, complexes, struggle for perfection and external viewpoints, but, unfortunately, not to woman. The author strives to stimulate the audience to reflect on this issue, while letting the viewers to independently decide on the necessity of reconsidering the existing stereotypes and search for personal point of vulnerability.

The project is relevant for our time and society, the problem, which is studied here, has deep penetration into everyday life. The object contacts with a large number of random viewers outside the exhibition space in an unprotected, aggressive, indifferent environment. Video documentation of this action is an unbiased, naked fixation of the interaction between art object with real environment without any expectation of a certain result. The project raises questions without giving answers to them.

Вразливість

2017
110х220 см
друк на полімері, відео
об’єкт доступній для взаємодії
фото: Андрій Лобов

Художниця демонструє свою особисту точку вразливості, пропонуючи глядачеві повністю оголений автопортрет без ретуші. Особливо важливим для авторки є питання вразливості жіночого тіла в сучасності. Незважаючи на великі досягнення XXI сторіччя, ми маємо бути чесними і визнати, що жіноче тіло все ще не належить жінці: в залежності від місця проживання, воно належить батькові, чоловікові, сімї, законам Халіфату, рекламі, корпораціям, брендам, комплексам, боротьбі за ідеал, чужій думці, але, на жаль, не самій жінці. Авторканамагається дати гладачеві грунт для роздумів на цю тему, дозволивши йому самому приймати рішення щодонеобхідності переосмислення існуючих стереоптипів та пошуку власної точки вразливості.

Проект є актуальним для нашого часу та суспільства, проблема, яку він вивчає має глибоке проникнення в життя. Об’єкт контактує з великою кількістю випадкових глядачів за межами виставкового простору в незахищеному, агресивному, байдужому середовищі. Відеодокументація цієї акції – неупереджена, гола фіксація взаємодії арт-об’єкту з реальним середовищем без очікувань певного результату. Проект ставитьпитання, не даючи на них відповідей.

Vulnerability

Vulnerability

Vulnerability

Vulnerability