m

“Laboratory”, Installation
“GogolFest ArkSquat” 2017
“Laboratory” Installation
An utopian attempt to build a laboratory for creation of eternal things in a place that will soon cease to exist. As a basis, the artist took the work by Karus Stern “The World: Its Past, Present and Future”, edition of 1906 and watercolor paints. Every work is an encrypted message to the future which includes sketches of new forms of life that will never exist. Absurd or romance? “While working on the “Laboratory” project at ArtSquat, I tried not to violate the atmosphere of absolute silence and anticipation of the end in my room. I identified the main task as organic integration of my work in the environment and filling the room with objects that would help to create a workshop, a laboratory where works of art arise on the wreckage of history and science. ”

“Лабораторія”, Інсталяція
“GogolFest ArkSquat” 2017
Марія Прошковська “Лабораторія” Інсталяція
Утопічна спроба побудувати в місці, що незабаром перестане існувати, лабораторію зі створення вічних речей. За основу художниця взяла книгу Каруса Штерне “Світ. Його минуле, сьогодення та майбутнє” видання 1906 року та акварельні фарби. Кожна робота – зашифроване послання у майбутнє, що містить в собі замальовки нових форм життя, які не будуть існувати ніколи. Абсурд чи романтика? “Під час роботи над проектом ‘Лабораторія” у ArtSquat я намагалась якнайменше порушувати існуючу у моїй кімнаті атмосферу абсолютної тиші, мовчання та очікування кінця. Основним завданням я визначила органічну інтеграцію моєї роботи в оточуюче середовище і заповнення кімнати речами, які домогли б створити робочий кабінет, лабораторію, де виготовляються витвори мистецтва на уламках історії та науки.”

laboratory

laboratory2

laboratory3

laboratory4

laboratory4